De historie van Karate

Volgens de meesten ontstond Karate omstreeks 2000 jaar geleden op het Aziatische continent. Dit was in het begin in China waarna de sport al snel overwaaide naar Japan. Volgens de legende is het uitgevonden door een monnik. Deze was zeer streng en dit viel de meeste van zijn leerlingen niet makkelijk. Om hun beter te wapenen tegen zijn strikte lessen en methoden werden er technieken ontwikkeld die de leerlingen konden helpen sterker te worden. Dit gold zowel voor het fysieke en lichamelijk aspect als voor het geestelijke aspect. Hiermee werd deze zelfverdediging geboren die alle personen die deze beheerste een zeer goede naam opleverden.6710574_orig

Jaren later werd de sport ook in Japan bekend en kreeg deze daar een andere naam. Dit was op de eilandengroep Okinawa en daarom werd de sport daar gelijk naar vernoemd. De Japanners brachten tevens wat verandering aan door het gelijk te combineren met een andere sport die daarvoor al in het land bestond. Doordat er een koning kwam die tegen het gebruik van wapens was werd de zelfverdediging alleen maar meer gebruikt. Naderhand bleek dit zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de sport. Het duurde overigens tot de twintigste eeuw voordat de sport vanuit Okinawa naar het Japanse vasteland werd overgebracht. Dit kwam doordat mensen die de sport beoefenden deze toen lieten zien aan de bewoners van het vaste Japanse land.

Op dit moment was Karate echter nog steeds niet helemaal wat het nu is. Doordat de sport zoals die toen was werd gecombineerd met weer een aantal andere sporten ontstond Karate zoals men dit nu eigenlijk kent. Dezelfde persoon die vanuit Okinawa de Karate naar het Japanse land bracht was hiervoor verantwoordelijk. Dit is dan ook de reden dat hij gezien wordt als de grondlegger van deze sport zoals men die vandaag de dag overal kent.